Úřední deska
Vyhlášení záměru prodeje obecního majetku
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

most Střezimíř


Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním


Závěrečný účet obce za rok 2019
Zápis ze zasedání ZO 27.5.2020
Rozbor vody vodovodu Střezimíř - duben 2020
Veřejná vyhláška, OOP Ministerstva zemědělství, kůrovec
BENE-BUS - Zveřejnění dokumentů
Informace o speciálních webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání ochranných prostředků
Další důležité informace - Koronavir
Zákaz napouštění bazénů, mytí aut a zalévání
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Koronavirus - informace - doporučení
Rozbor vody vodovodu Bonkovice leden 2020
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2020
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Závěrečný účet obce Střezimíř za rok 2018
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
Úřední deska - archiv změn