Úřední deska
Oznámení o době a místu konání voleb

do zastupitelstva Středočeského kraje


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

most Střezimíř


Závěrečný účet obce za rok 2019
Rozbor vody vodovodu Střezimíř - duben 2020
Veřejná vyhláška, OOP Ministerstva zemědělství, kůrovec
BENE-BUS - Zveřejnění dokumentů
Zákaz napouštění bazénů, mytí aut a zalévání
Rozbor vody vodovodu Bonkovice leden 2020
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2020
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Úřední deska - archiv změn