Úřední deska
Vyhlášení záměru prodeje obecního majetku, část parc.č. 686 v KÚ Střezimíř
Ministerstvo zemědělství. Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Rozbor vody vodovodu Bonkovice červenec 2019
Rozbor vody vodovodu Střezimíř červenec 2019
Zápis ze zasedání ZO 1.7.2019
Závěrečný účet obce Střezimíř za rok 2018
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Bene-Bus, zveřejnění dokumentů
Zákaz zalévání, napouštění bazénů a mytí aut !
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2019
Úřední deska - archiv změn