Úřední deska
Zapojení praktických lékařů do očkování proti Covid-19 a informace k používaným vakcínám
Změny krizových opatření vlády přijaté 2.3.2021
zrušení nařízené dražby, Tácha Karel
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená 1.3.2021
Krizové opatření vlády přijaté 1.3.2021
Krizová opatření vlády přijatá 26.2.2021 a prodloužení nouzového stavu, formuláře
Pandemický zákon
Kde budou od 23.2.2021 povinné respirátory
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Dražební vyhláška, Tácha Karel
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele
Vše o očkování - web, kontakty
Krizová opatření vlády přijatá 28.1.2021
Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření "ptačí chřipky".


Prodloužení nouzového stavu do 14.2.2021
Zápis ze zasedání ZO 15.1.2021
Vše o očkování proti Covid, 80plus
Informace k očkování proti Covid 19
Místní poplatky v roce 2021
Informace k dani z nemovitých věcí 2021
Rozpočet obce na rok 2021, střednědobý výhled
Rozpočtové opatření č.6/2020
Rozbor vody vodovodu Střezimíř - listopad 2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

most Střezimíř


Rozpočtové opatření č.3/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č.2/2020
Veřejná vyhláška, OOP Ministerstva zemědělství, kůrovec
Rozpočtové opatření č.1/2020
Rozbor vody vodovodu Bonkovice leden 2020
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Úřední deska - archiv změn