Úřední deska
Mimořádné opatření s účinností od 27.3.2020
Mimořádné opatření s účinností od 25.3.2020
Informace o speciálních webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání ochranných prostředků
Mimořádná opatření s účinností od 24.3.2020
Doporučení občanům využívajícím svoje rekreační objekty po dobu krizového stavu
Další důležité informace - Koronavir
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Zápis ze zasedání ZO 9.3.2020
Zákaz napouštění bazénů, mytí aut a zalévání
Rozhodnutí hejtmanky

Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje, počínaje dnem 18.3.2020 od 18:00 hod. do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.


Doporučení vlády ČR seniorům
Oznámení svozové firmy Compag
Informace Finanční správy
Aktuální informace ke koronaviru

Vláda ČR zakázala s účinností od 00:00 hodin dne 16. března do 24. března 6:00 kvůli šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Tento zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.


Vyhlášení nouzového stavu
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a další informace ke koronaviru
Koronavirus - informace - doporučení
Rozbor vody vodovodu Bonkovice leden 2020
Rozbor vody vodovodu Střezimíř leden 2020
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2020
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozpočtové opatření č.4/2019
BENE-BUS - Zveřejnění dokumentů
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019
Závěrečný účet obce Střezimíř za rok 2018
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Rozpočtové opatření č.1/2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
Úřední deska - archiv změn