Úřední deska
Zápis ze zasedání ZO 20.12.2019
Rozbor vody vodovodu Bonkovice listopad 2019
Rozbor vody vodovodu Střezimíř listopad 2019
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2020
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozpočtové opatření č.4/2019
BENE-BUS - Zveřejnění dokumentů
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019
Závěrečný účet obce Střezimíř za rok 2018
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Rozpočtové opatření č.1/2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
Úřední deska - archiv změn