Úřední deska
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
Pozvánka na zasedání ZO 13.5.2021
Opatření MZ ČR projednaná vládou 26.4.2021
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj, daň z nemovitých věcí na rok 2021
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví přijatá vládou ČR 12.4.2021
Konec nouzového stavu a aktualizovaná opatření Ministerstva zdravotnictví přijatá vládou ČR 6.4.2021
Krizová opatření vlády přijatá 18.3.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášené 15.3.2021
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele
Místní poplatky v roce 2021
Rozpočet obce na rok 2021, střednědobý výhled
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

most Střezimíř


Veřejná vyhláška, OOP Ministerstva zemědělství, kůrovec
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Úřední deska - archiv změn