Úřední deska
Svoz nebezpečných odpadů 25.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území


BENE-BUS - Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zápis ze zasedání ZO 9.9.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Rozbor vody vodovodu Bonkovice červenec 2019
Rozbor vody vodovodu Střezimíř červenec 2019
Závěrečný účet obce Střezimíř za rok 2018
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Bene-Bus, zveřejnění dokumentů
Zákaz zalévání, napouštění bazénů a mytí aut !
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2019
Úřední deska - archiv změn