Úřední deska
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Veřejná vyhláška Středočeského kraje
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Závěreční účet obce za rok 2020
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele
Rozpočet obce na rok 2021, střednědobý výhled
Veřejná vyhláška, OOP Ministerstva zemědělství, kůrovec
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Úřední deska - archiv změn