Úřední deska
Zápis ze zasedání ZO 18.11.2020
Rozbor vody vodovodu Střezimíř - listopad 2020
DSO Mikroregion Voticko, návrh rozpočtu 2021, střednědobý výhled, výkaz
Prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020, krizová opatření
Návrh rozpočtového výhledu obce na 2021 - 2024
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Krizová opatření vlády přijatá 16.11.2020
DSO Bene-Bus, návrh rozpočtu 2021, střednědobý výhled
Krizová opatření vlády přijatá 30.10.2020
Krizová opatření vlády přijatá 26.10.2020
Krizová opatření vlády přijatá 21.10.2020
Mimořádné opatření účinné od 21.10.2020
Krizová opatření vlády přijatá 12.10.2020
Krizová opatření vlády přijatá 8.10.2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

most Střezimíř


Rozpočtové opatření č.3/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č.2/2020
Veřejná vyhláška, OOP Ministerstva zemědělství, kůrovec
Rozpočtové opatření č.1/2020
Rozbor vody vodovodu Bonkovice leden 2020
Rozpočet obce Střezimíř na rok 2020
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozpočtový výhled obce Střezimíř 2020 - 2023
Veřejná vyhláška, OOP, Ministerstvo zemědělství, lesní zákon
Výzva pro vlastníky lesů
Úřední deska - archiv změn