Přátelé kostela Střezimíř

Farní procházka

Koncem listopadu za posledních slunečních paprsků roku 2022 jsme si s farníky vyšli na procházku. Zašli jsme ke kapličce sv. Jána pod Skalicí a pak na Brídu ke kapličce sv. Brigity Švédské, abychom si prohlédli nové obrázky malované na skle. Příjemně jsme si popovídali o starých časech. Ráda poslouchám historky z dětství lidí, co více pamatují. Jsem založením staromilec. Tak pan Bláha na sebe kupříkladu prozradil, jak s bratrem jako kluci chytali motýly a měli docela pěknou sbírku. Dnes už by je nechytal. Těch pár, co jich nyní člověk za léto vidí, by byl hřích odpravit.

Farní procházka

Farní procházka