Úvod

Objemný odpad

Objemný odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-je-objemny-odpad708301775.jpg 127.1 Kb

Vizualizace nového mostu

Jak pravděpodobně bude vypadat nový dvousměrný most, který cca. za dva roky nahradí původní kamenný je patrné z vizualizovaných snímků. Vizualizaci zpracoval atelier AFRY CZ s.r.o.

Vizualizace nového mostu

Vizualizace nového mostu

Vizualizace nového mostu


Založení nové MAS Voticko

Založení nové MAS Voticko

Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko.
Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka
z Assisi ve Voticích.

Mezi zakládající členy nové MASky patří také Obec Střezimíř, SDH Střezimíř a Železnice Česká Sibiř.

Více v tiskové zprávě.

Založení nové MAS Voticko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tz-zalozeni-mas.pdf 84 Kb

Ordinační hodiny MUDr. Jany Zítkové od června 2020

Ordinační hodiny MUDr. Jany Zítkové od června 2020


Stručná informace k připravované rekonstrukci mostu

Historie starého kamenného mostu z roku 1895 zůstane zachována.

Starý kamenný most přes dráhu ve Střezimíři č. 12144-3 je z důvodu havarijního stavu uzavřen. Jeho rekonstrukce původně plánovaná až na dobu po převedení provozu na nový koridor se tak uspíší. Ve druhé polovině června 2020 bude podána žádost o stavební povolení.

První verze projektu (zachování jednosměrného provozu na mostě) nebyla schválena dopravní policií. Proto se už od ledna 2020 pracuje s novou dvousměrnou variantou. Projekt je připravený a prochází standardním schvalovacím procesem. Aktuálně finišuje vypořádání majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků v trase zvětšených nájezdových oblouků silniční komunikace.

Ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, obcemi Střezimíř a Mezno a spolku Železnice Česká Sibiř bude most, který je nyní v havarijním stavu po zásadní rekonstrukci stále impozantní dominantou připravovaného železničního skanzenu!

Architekti z renomovaného ateliéru AFRY CZ s.r.o. odvádějí skvělou práci. Urbanistické řešení nového mostu vychází ze stávajícího stavu, kdy jsou úpravy minimálního rozsahu. Zejména se jedná o úpravy směrového vedení komunikace pro zajištění návrhových parametrů. Rozšíření mostního objektu odstraní zúžený provoz na mostě. Nové řešení komunikace i mostu zohledňuje požadavky turistického ruchu, kdy je požadavek na komfortnější převedení cyklotrasy a vyhlídkové pěší trasy. Nová konstrukce je navržena s historizujícím vzhledem, který bude imitovat stávající kamenný povrch mostu pomocí tvarovek vkládaných do bednění. Bude zachován i vzhled oblouku. Pro zajištění imitace současného zabarvení, tzv. patiny je uvažováno s využitím pigmentového betonu šedozelené barvy.

Demolice se předpokládá postupným rozebráním za plného podskružení konstrukce z prostoru železniční trati. V rámci demolice se předpokládá výluka na trati. Nárožní kameny klenby z obou stran budou očíslovány a nepoškozené sneseny a uloženy na deponii, kterou určí zástupce obce Střezimíř. S ostatní kamennou sutí bude zacházeno tak, aby ji bylo následně v co největší možné míře použít při opravách v rámci plánovaného železničního skanzenu v ŽST Střezimíř. Tato suť bude odvezena také na určenou deponii. V rámci demolice je nutné nepoškodit lícní klenbové kameny pro možnost vystavení ve skanzenu.

KSÚS Středočeského kraje začíná projednávat koordinaci prací se zástupci Správy železnic.

Uzavření mostu č. 12144-3 je pro obyvatele regionu zásadní komplikací. Most řeší strategický přístup do obce Střezimíř. Mění se tím celkově celá dopravní obslužnost – autobusy, zásobování, zajištění normovaných dojezdových časů složek IZS, …

KSÚS, místní samosprávy, ORP Votice, příslušné úřady a další zainteresované subjekty včetně spolku ŽeČeS nyní intenzivně pracují na řešení této krizové situace. Navíc v době, kdy je oblast zatížená stavbou IV. železničního koridoru.

Dobrou zprávou je, že připravovaný železniční skanzen nepřijde o svou dominantu a po dostavbě nového mostu bude pro všechny provoz na něm komfortnější a bezpečnější!

Situační výkres - rekonstrukce mostu:

Stručná informace k připravované rekonstrukci mostu


Uzávěra kamenného mostu č.12144-3 přes dráhu u Stupčic

Ze zprávy od mostního technika KSÚS:

V pátek 29.5. bylo oznámeno dispečerovi letní pohotovosti KSÚS havárie kamenného mostu přes železniční trať u Střezimíře. (padající kameny z mostu do kolejiště). Most byl uzavřen pro veškerou dopravu . 30.5.2020 jsem provedl prohlídku mostu jedná se o kavernu v poprsní kamenné zdi o velikosti cca 1m2. Kameny padají cca 1m od kolejiště a trolej. Na most byla zadaná mimořádná prohlídka mostu dle jejího doporučení bude postupováno dále. Předpokládáme, že most zůstane zavřený, až do doby jeho rekonstrukce. Do čtrnácti dnů bude podána žádost o stavební povolení.

V zájmu vlastní bezpečnosti nevjíždějte ani nevstupujte na most!

Info z OÚ Střezimíř:

Informace o objízdných trasách, jejich vyznačení a změny v jízdních řádech pravidelné autobusvé dopravy budeme postupně zveřejňovat, jakmile tyto obdržíme od majitele a správce mostu - KSÚS Středočeského kraje.

Uzávěra kamenného mostu č.12144-3 přes dráhu u Stupčic


Aktuální prodejní doba obchodu

Aktuální prodejní doba obchodu


Středočeský kraj pomůže živnostníkům

„Dnes startuje v pilotním režimu nový projekt Středočeského kraje Půjčky živnostníkům. Cílem je pomoci podnikatelům, na něž měla nepříznivý ekonomický dopad epidemie koronaviru. Jako první ho otestují podnikatelé z Voticka prostřednictvím webových stránek http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Středočeští živnostníci, kteří mají sídlo podnikání v ORP Votice, mohou tedy už teď začít žádat o bezúročnou návratnou půjčku. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024.“


Tenisový kurt od 17.4.2020 v provozu!

Tenisový kurt od 17.4.2020 v provozu!


200 let kaple sv. Vojtěcha

200 let kaple sv. Vojtěcha

200 let kaple sv. Vojtěcha

200 let kaple sv. Vojtěcha

200 let kaple sv. Vojtěcha


Zákaz napouštění bazénů, mytí aut a zalévání

Zákaz napouštění bazénů, mytí aut a zalévání


Informace o platbách místních poplatků v roce 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-poplatky-2020.pdf 366.4 Kb

Termíny svozů komunálního a separovaného odpadu v roce 2020

Svozovým dnem komunálního odpadu v roce 2020 je čtvrtek. Zachován zůstává 14ti denní interval. První svoz komunálu 2.1.2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
terminy-svozu-komunalniho-a-separ.odpadu-2020.pdf 461.5 Kb

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Počasí se vydařilo, účastníci si bohatý program užili. 

Starosta obce děkuje všem organizátorům, spolkům i jednotlivým dobrovolníkům za přípravu a příkladnou reprezentaci.

Pokud máte fotografie, pošlete je prosím na obecní e-mail : obecstrezimir@seznam.cz . Pro zaslání objemnějších souborů lze využít např. "Úschovnu".

Reportáž TV Praha zde: https://prahatv.eu/porady/nas-region/nas-region-21-10-2019-21-45  (Oslava naší 800. je až v závěru cca. 8:30 min.)

Několik fotografií:

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

 

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

Osmistovku jsme 19. října 2019 oslavili jak se patří i rodáci si posvícení užili!

 


Napsali o nás ...

více zde:

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/strezimirsti-na-jednom-miste-ziji-uz-nejmene-osm-stoleti-20190621.html


Pohlednice z Mongolska

Obec Střezimíř je partnerem projektu "Návrat divokých koní".

Pohlednice z Mongolska

více zde: https://www.zoopraha.cz/navrat-divokych-koni/11783-pohlednice-z-mongolska-2019


Výroční turistická známka 800.let Střezimíře

Naše obec oslavila v roce 2019 významné výročí - 800.let od první zmínky Střezimíře!

K příležitosti tohoto výročí je vydána turistická známka.

Známku lze zakoupit v prodejně potravin v centru obce nebo na OÚ za 35,- Kč.

Výroční turistická známka 800.let Střezimíře


Složení zastupitelstva obce pro období 2018 - 2022

Ustavující zastupitelstvo obce Střezimíř dne 31.10.2018 zvolilo do dalšího funkčního období zástupce obce následovně:

starosta v uvolněné funkci: Bc. Miloš Jelínek

místostarostka v neuvolněné funkci: Romana Dvořáková

předsedkyně finančního výboru: Hana Pavlíková

členové finančního výboru: Jaroslav Kmoch ml., Zdeněk Měrka

předsedkyně kontrolního výboru: Jaruška Králová

členové kontrolního výboru: Ing. Jaroslava Pohanová, Hana Klempířová


Informace z Čertova břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
certovo-bremeno-informace-o-nakupu-rolby.pdf 216.8 Kb

Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Zde je odkaz na stránky, kde naleznete informace o sociálních službách okresu Benešov :

http://ssob.info/

 


Příběh Živé kroniky ...

... nekončí.

Všem, kteří se aktivně spolupodíleli patří poděkování.

Odkaz na náhrávky a alba z naší obce : http://www.venkovskatrznice.eu/krajina-srdce/strezimir

I přesto, že je film dokončen, album fotografií vytištěno, příběh Živé kroniky nekončí. Na internetových stránkách  http://www.maskrajinasrdce.cz  a  http://www.venkovskatrznice.eu  mohou být jak fotografie, tak zvukové záznamy neustále doplňovámy. Nahrávkami nově vzniklými, nebo ze starých magnetofonových kazet, pásků, či amatérských filmů.

Zachovejme kroniku stále živou ...


SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané, obec Střezimíř Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naší obci a to přímo do Vašich telefonů pomocí krátkých SMS zpráv.

Pro registraci přes web použijte, prosím , tento odkaz :

https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=STREZIMIR