Odpadové hospodářství

Nový kontejner na drobný kovový odpad z domácností

Před obecním dvorem je umístěn 1100 lit. šedý, označený kontejner na drobný kovový odpad z domácnosti - plechovky od potravin, nápojů, víčka, hrnce, atp. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami!

Nový kontejner na kov z domácnosti

Nový kontejner na kov z domácnosti