Úřední deska

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví přijatá vládou ČR 12.4.2021

Vláda v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je od 12.4.2021 omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví:

  • Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena.
  • Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.
  • Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
  • Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. V nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-374-2021-mo-mz-cr-priloha-1.pdf 752.8 Kb
uv-374-2021-mo-mz-cr-priloha-2.pdf 507.6 Kb
uv-374-2021-mo-mz-cr.pdf 207.5 Kb
uv-375-2021-mo-mz-cr-priloha-1.pdf 217.8 Kb
uv-375-2021-mo-mz-cr-priloha-2.pdf 194.2 Kb
uv-375-2021-mo-mz-cr-priloha-3.pdf 191.1 Kb
uv-375-2021-mo-mz-cr-priloha-4.pdf 184.4 Kb
uv-375-2021-mo-mz-cr.pdf 199.3 Kb