Úvod

Separace popele - novinka v odpadovém systému naší obce!

Popel je významnou hmotnostní složkou v našich odpadových nádobách zejména v zimním období. Obec platí za uložení jedné tuny komunálního odpadu na skládku 1.000,- Kč. Za uložení jedné tuny popele je částka několikanásobně nižší. Z důvodu významné ekonomické úspory v platbách za komunální odpad jak pro naše občany, tak pro obecní rozpočet, proto odzkoušíme letošní zimní sezonu separovat popel z topenišť kotlů na tuhá paliva od ostatního komunálního odpadu. Za likvidaci odděleného popele domácnosti platit nebudou.

Vyseparovaný („čistý“) popel můžete odevzdávat sami (po dohodě s obsluhou) do speciálně k tomu určenému kontejneru na obecním dvoře, nebo si obsluhu pro odvoz svých nádob s popelem objednávejte telefonicky na OÚ – tel.č.: 739 077 908. Tato možnost je určena zejména pro starší spoluobčany. Služba svozu bude poskytována zdarma! Pro oddělené ukládání popela od ostatního komunálního odpadu můžete využít svých (starých) plechových popelnic (i neočipovaných) i jiných vhodných plechových nádob (např. kýblů). Pokud budete pro oddělené ukládání popela využívat 110 lit. plechové odpadové nádoby, volejte pro jejich odvoz, jakmile budou naplněny přibližně do své poloviny – umožníte tak snadnější manipulaci (nižší hmotnost). Prázdné popelnice (případně jiné vhodné odpadové nádoby) vám po výsypu obsluha opět přiveze zpět. Nabízený systém separace popele je zcela dobrovolný.

Pro ostatní komunální odpad doporučujeme používat očipované 120 lit. nebo 60 lit. plastové popelnice s kolečky. Na našem OÚ je možné nové plastové 120 lit. i 60 lit. čipované popelnice s kolečky, tak i nové kvalitní (silnější plech) 110 lit. plechové nečipované popelnice zakoupit za výhodnou cenu.

Děkujeme za kladný přístup a využívání nabízeného odpadového systému, který pomůže přírodě, obecní pokladně i našim rodinným rozpočtům.

Separace popele - novinka v odpadovém systému naší obce!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
separace-popele.pdf 371.5 Kb