Úvod

Uzávěra kamenného mostu č.12144-3 přes dráhu u Stupčic

Ze zprávy od mostního technika KSÚS:

V pátek 29.5. bylo oznámeno dispečerovi letní pohotovosti KSÚS havárie kamenného mostu přes železniční trať u Střezimíře. (padající kameny z mostu do kolejiště). Most byl uzavřen pro veškerou dopravu . 30.5.2020 jsem provedl prohlídku mostu jedná se o kavernu v poprsní kamenné zdi o velikosti cca 1m2. Kameny padají cca 1m od kolejiště a trolej. Na most byla zadaná mimořádná prohlídka mostu dle jejího doporučení bude postupováno dále. Předpokládáme, že most zůstane zavřený, až do doby jeho rekonstrukce. Do čtrnácti dnů bude podána žádost o stavební povolení.

V zájmu vlastní bezpečnosti nevjíždějte ani nevstupujte na most!

Info z OÚ Střezimíř:

Informace o objízdných trasách, jejich vyznačení a změny v jízdních řádech pravidelné autobusvé dopravy budeme postupně zveřejňovat, jakmile tyto obdržíme od majitele a správce mostu - KSÚS Středočeského kraje.

Uzávěra kamenného mostu č.12144-3 přes dráhu u Stupčic