Vyhlídková trasa Střezimíř

Dočasné omezení na části vyhlídkové trasy

Z důvodu stavby IV. železničního koridoru je z malé části omezena trasa vyhlídkového okruhu směrem ze Střezimíře Nádraží k bývalým lázním Stupčice.

V zájmu vlastní bezpečnosti respektujte prosím zákaz vstupu na staveniště.

Doporučujeme z žst. Střezimíř popojít směrem k obci (asi 1 km) a napojit se k trase vyhlídkového okruhu na odbočce ke hřbitovu.

Po dostavbě železničního koridoru vás budeme informovat o zpřístupnění celého okruhu.

Děkujeme za pochopení.