Úvod

Koncert souboru Chairé v kostele sv.Havla potěšil početné publikum

V sobotu 10. září v podvečer se chrám sv. Havla ve Střezimíři rozezněl starou hudbou v podání souboru Chairé pod vedením Josefa Krčka ve spolupráci se sborem Codex Temporis z Příbrami. Jako první tak podpořili naši snahu o oživení našeho krásného kostela. Program se skládal ze starých písní převážně lidových nebo z pera nejvýznamnějšího českého skladatele období renesance Adama Václava Michny z Otradovic. Chairé hraje na dobové nástroje, slyšeli jsme jednostrunný smyčcový nástroj trumšajt, nebo-li mořskou troubu, loutnu či vozembouch.

Na muzikantech je vidět, když je hraní baví. Byl to jeden z těch koncertů, kdy se netěšíte na konec. A to nejen díky veselým písním, ale i tím, jaká se vytvořila atmosféra mezi hráči a publikem. Lidé tleskali do rytmu, zpívali a našla se i malá tanečnice. Muzikanti upřímně publikum chválili, moc se jim u nás líbilo a rádi opět přijedou.

Pozn.: Tato akce nebyla pro kostel výdělečná ve smyslu finančním. Smyslem bylo podpořit kulturu v obci a otevřít opět kostel lidem. Vybrané vstupné bylo celé použito na výlohy koncertu. Pozornost a pohoštění pro muzikanty byly darovány ze soukromých zdrojů.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=7iIlTZtE3sw

Koncert souboru Chairé v kostele sv.Havla potěšil početné publikum