Různé informace

Nová zelená úsporám - dotace až 150 tisíc pro nízkopříjmové domácnosti

Od 9.1.2023 mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o finanční podporu na rychlá energetická opatření pro majitele rodinných domů. Oprávnění žadatelé jsou osoby pobírající starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně. Nebo domácnost, která v období od 12.9.2022 pobírala příspěvek na bydlení.

Se vším potřebným pomohou pracovníci MAS, kteří zajistí i potvrzení na povinný Odborný posudek navrhovaných opatření.

Podrobněji tady: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Leták s kontakty zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nzu-light-letak.pdf 272.5 Kb

Vyhodnocení fotosoutěže Kraje blanických rytířů

více v tiskové zprávě:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tz-fotosoutez-leto-v-kbr-2021.pdf 184.7 Kb

PČR ÚO Benešov - náborová kampaň

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doplnujici-informace-k-naboru-pro-verejnost.pdf 1074.7 Kb
plakat-s-qr-kodem-1-.pdf 770.4 Kb

Z činnosti Mikroregionu Voticko v roce 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cinnost-mikroregionu-voticko-v-roce-2020.pdf 278.9 Kb

Tisková zpráva z Mikroregionu Voticko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tz-css.pdf 239.5 Kb

Dopravní integrace na jihu Voticka není ohrožena

Více v tomto článku:

https://www.mesto-votice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18504&id=50949&n=dopravni%2Dintegrace%2Dna%2Djihu%2Dvoticka%2Dneni%2Dohrozena


Vizualizace nového mostu

Jak pravděpodobně bude vypadat nový dvousměrný most, který cca. za dva roky nahradí původní kamenný je patrné z vizualizovaných snímků. Vizualizaci zpracoval atelier AFRY CZ s.r.o.

Vizualizace nového mostu

Vizualizace nového mostu

Vizualizace nového mostu


Kotlíkové dotace pokračují

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám. Středočeský kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci. A vyzývá všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem, aby si podali žádost.

 

 
Podrobné informace a návod „Jak vyplnit elektronickou žádost“ jsou uveřejněny na krajských webových stránkách Středočeského kraje v sekci kotlíkových dotací 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-kotliky-1-.pdf 337.7 Kb

TV Praha, pořad Starosti starostů

Střezimířský starosta hovořil v pořadu Starosti starostů 4.12.2019.

Odkaz na pořad:

https://prahatv.eu/porady/starosti-starostu/starosti-starostu-04-12-2019-09-43


Zpravodaj Mikroregionu Voticko č.1/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zpravodaj-c.-1.2019-mikroregionu-voticko.pdf 716.6 Kb

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Všechny výsledky zde: https://www.volby.cz/

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb.pdf 1188.8 Kb

Zpravodaj Mikroregionu Voticko č.2/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zpravodaj-mv-c.2-2018.pdf 2221.5 Kb

Výsledková listina "Hry bez hranic" 2018

Výsledková listina "Hry bez hranic" 2018


Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů naše obec přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Děkujeme, že třídíte !

Osvědčení o úspoře emisí


Pomoc Evropské unie a Evropského sociálního fondu naší obci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pomoc-up-a-eu-obec-strezimir.pdf 370 Kb

Zpravodaj Mikroregionu Voticko č.1/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zpravodaj-mikroregion-voticko.pdf 4268.9 Kb

Zpravodaj Mikroregionu Voticko

Vyšel první Zpravodaj Mikroregionu Voticko :

Zpravodaj Mikroregionu Voticko

Zpravodaj Mikroregionu Voticko


Informace z Úřadu práce

V období od 2.2.2015 do 31.10.2015 byla Obec Střezimíř v rámci projektu dohodou BNA-VN-1/2015 podpořena 2 pracovní místa na VPP za  233 550,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 198 517, 50 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 35 032,50 Kč.