Výstrahy ČHMÚ

Beaufortova stupnice rychlosti větru.

Beaufortova stupnice rychlosti větru

 

stupeň 

označení

rychlost m.s-1

bezvětří

<= 0,2

vánek

0,3-1,5

slabý vítr

1,6-3,3

mírný vítr

3,4-5,4

dosti čerstvý vítr

5,5-7,9

čerstvý vítr

8,0-10,7

silný vítr

10,8-13,8

prudký vítr

13,9-17,1

bouřlivý vítr

17,2-20,7

vichřice

20,8-24,4

10

silná vichřice

24,5-28,4

11

mohutná vichřice

28,5-32,6

12

orkán

>= 32,7