"Živá kronika", setkání pamětníků - únor 2015

Živá kronika