Myslivecké sdružení Skalice

Základní informace.

Vítáme Vás na stránkách  Mysliveckého spolku Skalice Střezimíř.

  MS Skalice hospodaří v honitbě Střezimíř-Libenice, jejíž držitelem je Honební společenstvo Střezimíř-Libenice, starostou je pan ing.Pavel Pavlík .

 Jedná se o honitbu, kde převažuje zemědělská půda - 699 ha, lesní půda - 286 ha,vodní plochy - 10 ha a  celková výměra honitby činí  995 ha.

 Hlavní zvěří je zvěř srnčí jejíž normované stavy jsou 46 kusů, dále se v menší míře vyskytuje zajíc polní a bažant.

 MS Skalice má 14 členů, jednoho adepta a dva čekatele na členství, stará se o 15 krmných zařízení.

 MS Skalice má v pronájmu  od OÚ Střezimíř budovu bývalé hasičárny v Bonkovicích č.p. 25.,kde jsme si vybudovali  zázemí ve formě společenské místnosti a skladu krmiva.

 Kontakty:

Předseda – Mgr. Milan Majer……….……mobil 724036946

Hospodář – Zdeněk Tkadlec …………...mobil 608473454

Předseda revizní kom.- Jaroslav Jouzek...mobil 607281170

Přísežná stráž - Petr Pavlík ...................mobil 732338496

                        Tomáš Gazda................mobil 724544495

Prohlížeč zvěře Ondra Pavlík................. mobil 604757989


Seznam členů.

    Seznam členů MS Skalice – Střezimíř  rok  2020.

    1.  Bureš Josef

    2.  Brázda Stanislav

    3.  Gazda Tomáš

    4.  Jouzek Jaroslav

    5.  Neuman Miroslav

    6.  Pavlík Ondřej

    7.  Pavlík Pavel

    8.  Pavlík Petr

    9.  Riegl Alexandr

  10.  Tkadlec Zdeňek

  11.  Majer Milan

  12.  Lukačovský Tibor

  13.  Urban Bohuslav

  14. Slavík Bohuslav

  15. Hronek Václav ml. - adept

  16. Kotek Jiří - čekatel na členství

  17. Tomášek Josef - čekatel na členství