Myslivecké sdružení Skalice

Základní informace.

Vítáme Vás na stránkách  Myslivecké sdružení Skalice Střezimíř.

  MS Skalice hospodaří v honitbě Střezimíř-Libenice, jejíž držitelem je Honební společenstvo Střezimíř-Libenice, starostou je pan Josef Dvořák .

 Jedná se o honitbu, kde převažuje zemědělská půda - 699 ha, lesní půda - 286 ha,vodní plochy - 10 ha a  celková výměra honitby činí  995 ha.

 Hlavní zvěří je zvěř srnčí jejíž normované stavy jsou 46 kusů, dále se v menší míře vyskytuje zajíc polní a bažant.

 MS Skalice má 11 aktivních členů a dva čekatele na členství, stará se o 15 krmných zařízení.

 Při výkonu práva myslivosti pomáhají dva lovečtí psi slídiči s podzimními zkouškami, jeden teriér s barvářskými zkouškami a zkouškami v norování, jeden jezevčík se zkouškami v norování.

 MS Skalice má v pronájmu  od OÚ Střezimíř budovu bývalé hasičárny v Bonkovicích. Tam jsme si vybudovali  zázemí ve formě společenské místnosti a skladu krmiva.

 Při MS Skalice byl založen 6.10. 2012 myslivecký kroužek, do kterého se přihlásilo 12 dětí.

Účelem kroužku je seznamovat děti s přírodou, okolím a činností mysliveckého sdružení.

 Kontakty:

Předseda – Tibor Lukačovský……….……mobil 775065654

Hospodář – Pavel Pavlík ………………..mobil 739421955

Předseda revizní kom.- Jaroslav Jouzek...mobil 607281170

Přísežná stráž - Petr Pavlík ......................mobil 732338496


Seznam členů.

    Seznam členů MS Skalice – Střezimíř  rok  2015.

    1.  Bureš Josef

    2.  Brázda Stanislav - člen revizní komise

    3.  Gazda Tomáš – místopředseda

    4.  Jouzek Jaroslav - předseda revizní komise

    5.  Neuman Miroslav

    6.  Pavlík Ondřej

    7.  Pavlík Pavel – myslivecký hospodář

    8.  Pavlík Petr

    9.  Riegl Alexandr

  10.  Tkadlec Zdeňek - pokladník

  11.  Majer Milan - člen revizní komise

  12.  Lukačovský Tibor - předseda

  13.  Urban Bohuslav - jednatel

  14. Slavík Bohuslav - čekatel na členství

 

Seznam krmelců MS - Skalice Střezimíř - 2017.

 

 

 

 

číslo

Lokalita

Člen

 

1

 

zrušen

 

2

U jablanky

Lukačovský Tibor

 

3

Modrácká louka

Myslivecký kroužek

 

4

pod cedulemi

Pavlík Petr

 

5

pod Bonkovicemi

Gazda Tomáš

 

6

Lipka

Majer Milan

 

7

Bukovec

Tkadlec Zdeněk

 

8

Obecník

Neuman Miroslav

 

9

u Klobouka

Brázda Stanislav

 

10

Chocholouš

Jouzek Jaroslav

 

11

Kmochovo políčko

Slavík Zdeněk

 

12

Šimkův les

Pavlík Pavel

 

13

Větrov

Pavlík Ondra

 

14

Čtverec

Urban Bohuslav

 

 

 

 

 

 


Myslivci informují

Myslivecké sdružení Skalice Střezimíř informuje vlastníky pozemků na katastrech obce Střezimíř, že při podpisu nájemní smlouvy s Honebním společenstvem Střezimíř-Libenice chce ve své činnosti pokračovat samostatně a že spojení s Mysliveckým sdružením Hubert Mezno neplánuje. 

Pro bližší infomace lze kontaktovat:

Ing. Pavel Pavlík, tel.: 739 421 955