Přátelé kostela Střezimíř

Dárky od "Ježíškových vnoučat" dělají radost

Představuji Vám paní Miladu, které jsme v rámci Ježíškových vnoučat pořídili novou pohodlnou židli, ze které nepadá. Dárek byl financován z výtěžku koncertu Domina 17.12.2022. Přejme jí všichni hodně zdraví do nového roku. Dalšími obdarovanými byli pánové z domova v Choceradech, kteří dostali malé kanape, aby nemuseli fandit fotbalu z postelí.

Děti z borotínské školy také mají své Ježíškovo vnouče. Z toho, co si děti "vyzpívaly" na koncertě ve střezimířském kostele obdarovaly paní Marii z domova v Humpolci. Paní Marii pořídily realistickou panenku Haničku a také jí napsaly a namalovaly krásná vánoční přání.

Všem čtenářům přeji v novém roce hodně štěstí a abyste se měli vždy o koho opřít.

Klára

Dárky od "Ježíškových vnoučat" dělají radost

Dárky od "Ježíškových vnoučat" dělají radost

Dárky od "Ježíškových vnoučat" dělají radost


Farní procházka

Koncem listopadu za posledních slunečních paprsků roku 2022 jsme si s farníky vyšli na procházku. Zašli jsme ke kapličce sv. Jána pod Skalicí a pak na Brídu ke kapličce sv. Brigity Švédské, abychom si prohlédli nové obrázky malované na skle. Příjemně jsme si popovídali o starých časech. Ráda poslouchám historky z dětství lidí, co více pamatují. Jsem založením staromilec. Tak pan Bláha na sebe kupříkladu prozradil, jak s bratrem jako kluci chytali motýly a měli docela pěknou sbírku. Dnes už by je nechytal. Těch pár, co jich nyní člověk za léto vidí, by byl hřích odpravit.

Farní procházka

Farní procházka


Svatohavelské posvícení a poutní mše svatá

Pro letošek jistě největší akcí našeho novopečeného spolku bylo svatohavelské posvícení, které jsme slavili v sobotu 15.10. Ona to vlastně byla pouť, protože patronem zdejšího kostela je svatý Havel. “Posvícení” je oslava výročí posvěcení kostela, tedy jeho “uvedení do provozu”, nebo chcete-li takové kostelní narozeniny. Jenže u místních je pouť s kolotočema na Vojtěcha podle kapličky na návrší a na svatého Havla bylo vždycky „posvícení“. A tak, nechtíc plést lidem hlavy, jsme slavili „posvícení“.

Do akce se zapojili téměř všechny místní spolky – Labutěnky tančily, SDH postavili stany pro deštivé počasí a otevřeli muzeum, knihovnice pořádaly dílničky a hospoda se postarala o skvělé občerstvení.

Protože pouť je odjakživa věcí kostelní, odehrával se hlavní program na původní střezimířské návsi hned pod kostelem. Akci zahájily Labutěnky, pak zpívala Eliška Ševčíková a nakonec hráli dudáci ze Sedlčan. Mezitím probíhal jarmark a prohlídky kostela. Mnoho rodin s dětmi si prošlo šipkovanou Putování se svatým Havlem a jeho medvědem. Nevím, jestli se u otázek více zapotili děti nebo rodiče.

Odpoledne bylo završeno slavnostní mší, kterou doprovodil sedlecký chrámový sbor Missou Brevis plzeňského skladatele Zdeňka Lukáše.

Byl to krásný den a zase za rok na viděnou.

 

Zároveň bych tímto chtěla poděkovat všem dárcům do našeho fondu. Ze sbírky na opravu kostelního okénka a z francouzského bazárku bylo vybráno 3030Kč. Celkem máme tak od léta vybráno 9560Kč. Koncem listopadu by mělo být rozbité okénko vyměněno odbornou firmou na opravu historických skel Petr Švamberk z Tábora. Rozpočet opravy je 13 000Kč.

Svatohavelské posvícení a poutní mše svatá

Svatohavelské posvícení a poutní mše svatá


Koncert souboru Chairé v kostele sv.Havla potěšil početné publikum

V sobotu 10. září v podvečer se chrám sv. Havla ve Střezimíři rozezněl starou hudbou v podání souboru Chairé pod vedením Josefa Krčka ve spolupráci se sborem Codex Temporis z Příbrami. Jako první tak podpořili naši snahu o oživení našeho krásného kostela. Program se skládal ze starých písní převážně lidových nebo z pera nejvýznamnějšího českého skladatele období renesance Adama Václava Michny z Otradovic. Chairé hraje na dobové nástroje, slyšeli jsme jednostrunný smyčcový nástroj trumšajt, nebo-li mořskou troubu, loutnu či vozembouch.

Na muzikantech je vidět, když je hraní baví. Byl to jeden z těch koncertů, kdy se netěšíte na konec. A to nejen díky veselým písním, ale i tím, jaká se vytvořila atmosféra mezi hráči a publikem. Lidé tleskali do rytmu, zpívali a našla se i malá tanečnice. Muzikanti upřímně publikum chválili, moc se jim u nás líbilo a rádi opět přijedou.

Pozn.: Tato akce nebyla pro kostel výdělečná ve smyslu finančním. Smyslem bylo podpořit kulturu v obci a otevřít opět kostel lidem. Vybrané vstupné bylo celé použito na výlohy koncertu. Pozornost a pohoštění pro muzikanty byly darovány ze soukromých zdrojů.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=7iIlTZtE3sw

Koncert souboru Chairé v kostele sv.Havla potěšil početné publikum


Základní informace

Vítejte na stránkách "Přátel kostela Střezimíř".

Cílem našeho snažení je vrátit kostel do života obce. Jako mnoha jiným venkovským kostelům mu hrozí uzavření pro církevní život a ponechání vlastnímu osudu, což bude znamenat jeho postupné zchátrání. Byla by jistě nenávratná škoda připravit se o tak majestátní a krásnou stavbu, která tu s námi přežila několik staletí a je dominantou obce. Ani kostel by ale neměl být pouze samoúčelnou budovou a proto se mu snažíme nalézt vlastní „místo na slunci“. Chtěli bychom ve spolupráci s farností kostel více otevřít i nevěřící veřejnosti a to hlavně při kulturních a edukačních akcích. Dále plánujeme realizovat obecně prospěšné aktivity farnosti. Prostředky vybrané z akcí by se dále využívaly na refinancování další činnosti nebo na drobné opravy kostela.

Jsem osobně přesvědčená, že kostel má nezastupitelnou duchovní úlohu pro věřící i nevěřící v obci, stejně jako hospoda či obchod plní funkci společenskou a materiální.  Při vstupu do kostela přeci jen každého člověka napadnou hlubší myšlenky a probouzí se v něm to lepší „já“. Snad to může znít otřepaně, ale právě hledání smyslu života a našeho konání je podle mě nutné, abychom v dnešním světě nepropadali prázdnotě a depresi.

Budu velmi potěšena, pokud se k tomuto snažení připojíte. S dalšími náměty mě můžete kontaktovat na mailové adrese: k.zitkova@email.cz

Sledovat můžete náš Facebook: https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-kostela-St%C5%99ezim%C3%AD%C5%99-102419925873673/?ref=pages_you_manage

Klára Prudhommeová ( Zítková ), Střezimíř