Úvod

Dotazník MAS Voticko - tři přání

K přípravě Strategie rozvoje území MAS Voticko sbíráme co nejvíce podkladů, názorů a nápadů na současný stav a budoucí rozvoj našeho regionu. Vyplňte svá tři přání k lepšímu životu na Voticku:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=L57aG6tm10CTTtXN5S0tUi7c2DVij3VOjxAxFObJWuxUOU1QNlFVVllENEREQ0pFSFJTMDc0WEpXUS4u