Obecní budova číslo popisné 6.
Nabídka obecních prostor v čp.6 k pořádání soukromých akcí
Ubytování pro turisty a cykloturisty
Bývalá škola.