Vyhlášky
Řád veřejného pohřebiště obce Střezimíř
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
OZV č. 3/2017, stanovení společného školského obvodu ZŠ a MŠ
OZV č.2/2017 určení školského obvodu MŠ
OZV č.1/2017 určení školského obvodu ZŠ
Obecně závazná vyhláška č.5/2015
Obecně závazná vyhláška č.4/2015
Obecně závazná vyhláška č.3/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Obecně závazná vyhláška 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 1/2008 o zákazu volného pobíhání psů