Odpadové hospodářství

Separace popele - novinka v odpadovém systému naší obce!

Popel je významnou hmotnostní složkou v našich odpadových nádobách zejména v zimním období. Obec platí za uložení jedné tuny komunálního odpadu na skládku 1.000,- Kč. Za uložení jedné tuny popele je částka několikanásobně nižší. Z důvodu významné ekonomické úspory v platbách za komunální odpad jak pro naše občany, tak pro obecní rozpočet, proto odzkoušíme letošní zimní sezonu separovat popel z topenišť kotlů na tuhá paliva od ostatního komunálního odpadu. Za likvidaci odděleného popele domácnosti platit nebudou.

Vyseparovaný („čistý“) popel můžete odevzdávat sami (po dohodě s obsluhou) do speciálně k tomu určenému kontejneru na obecním dvoře, nebo si obsluhu pro odvoz svých nádob s popelem objednávejte telefonicky na OÚ – tel.č.: 739 077 908. Tato možnost je určena zejména pro starší spoluobčany. Služba svozu bude poskytována zdarma! Pro oddělené ukládání popela od ostatního komunálního odpadu můžete využít svých (starých) plechových popelnic (i neočipovaných) i jiných vhodných plechových nádob (např. kýblů). Pokud budete pro oddělené ukládání popela využívat 110 lit. plechové odpadové nádoby, volejte pro jejich odvoz, jakmile budou naplněny přibližně do své poloviny – umožníte tak snadnější manipulaci (nižší hmotnost). Prázdné popelnice (případně jiné vhodné odpadové nádoby) vám po výsypu obsluha opět přiveze zpět. Nabízený systém separace popele je zcela dobrovolný.

Pro ostatní komunální odpad doporučujeme používat očipované 120 lit. nebo 60 lit. plastové popelnice s kolečky. Na našem OÚ je možné nové plastové 120 lit. i 60 lit. čipované popelnice s kolečky, tak i nové kvalitní (silnější plech) 110 lit. plechové nečipované popelnice zakoupit za výhodnou cenu.

Děkujeme za kladný přístup a využívání nabízeného odpadového systému, který pomůže přírodě, obecní pokladně i našim rodinným rozpočtům.

Separace popele - novinka v odpadovém systému naší obce!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
separace-popele.pdf 371.5 Kb

Nový kontejner na drobný kovový odpad

Je umístěn na Nádraží u bývalé Jednoty.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kovy-nadrazi.jpg 105.8 Kb

Nový kontejner na použitý textil na Nádraží

Druhý kontejner na použitý textil v obci je nově umístěn na Nádraží u bývalé Jednoty. 

Nový kontejner na použitý textil na Nádraží

Nový kontejner na použitý textil na Nádraží

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
textileco-kontejner738301442.pdf 1563.2 Kb

Nový kontejner na drobný kovový odpad z domácností

Před obecním dvorem je umístěn 1100 lit. šedý, označený kontejner na drobný kovový odpad z domácnosti - plechovky od potravin, nápojů, víčka, hrnce, atp. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami!

Nový kontejner na kov z domácnosti

Nový kontejner na kov z domácnosti


Nové odpadové nádoby k zakoupení na OÚ

Na OÚ Střezimíř lze zakoupit novou plastovou černou 120 lit. popelnici na komunální odpad s kolečky za výhodnou cenu 800,- Kč. Tato odpadová nádoba je uzpůsobena pro montáž evidenčního čipu. Po dohodě Vám popelnici i zdarma dovezeme v rámci správního území naší obce.


Ekologická likvidace použitých olejů a tuků z domácností

Sběrná nádoba je trvale umístěna před obecním dvorem vedle kontejneru na textil. Na její čelní straně je kulatý otvor pro vhazování vychladlých použitých olejů a tuků z domácností v pevně uzavřených PET lahvích.

Zasmluvněná firma Černohlávek Group, s.r.o. bude sběrnou nádobu vyvážet 1x za měsíc.

Více informací v přílohách.

Ekologická likvidace použitých olejů a tuků z domácností

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-patri-a-nepatri-do-sberne-nadoby.pdf 76.1 Kb
infoletak-1.pdf 335.2 Kb
infoletak-2.pdf 34.4 Kb

Odstranění starých nálepek z popelnic

Odstranění starých nálepek z popelnic


Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-kam.pdf 1108.7 Kb

Nový kontejner na použitý textil a obuv

Ve Střezimíři na návsi u obecního dvora je nově umístěn bílý kontejner na použitý textil a obuv.

Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL,
PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ USTŘIŽKY
LÁTEK

Nový kontejner na použitý textil a obuv

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
textileco-kontejner.pdf 1563.2 Kb

Sběrný box na použité cartridge a tonery

Vážení spoluobčané, naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci je umístěn ve vstupní chodbě na poštu v čp.47. Odevzdání je zdarma. 

Použité cartridge a tonery nevhazujte prosím do komunálního odpadu.

Bližší info tady : http://www.cart4future.cz/

Sběrný box na použité cartridge a tonery


Ukládka bioodpadu - umístění a provozní řád

Umístění ukládky bioodpadu ("dřevěná ohrada") za tenisovým kurtem ve Střezimíři :

Ukládka bioodpadu - umístění a provozní řád

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provozni-rad-ukladky-bioodpadu-strezimir.pdf 119.3 Kb

E-box na sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Ve spolupráci se společností ASEKOL byla ve vstupní chodbě na poštu (čp.47) instalována speciální nádoba na vysloužilá elektrozařízení, tzv. E-box. Do uvedené nádoby může kdokoliv odložit drobné elektrozařízení a přenosné baterie. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a recyklaci sebraných drobných elektrozařízení.

Do E-boxu PATŘÍ
horní část – přenosné baterie, tj. knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí apod.
spodní část - drobná elektrozařízení, tj. nefunkční kalkulačky, telefony, mobily, drobné počítačové vybavení (např. myš, klávesnice), nabíječky, adaptéry, walkmeny, discmany, MP3 přehrávače, fotoaparáty, videokamery, radiobudíky, přehrávače, rekordéry, hračky, herní konzole apod.

Do nádoby NEPATŘÍ žárovky (ani úsporné) a zářivky!

Děkujeme, že třídíte!

E-box na sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení.