Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Internetová adresa profilu zadavatele Obce Střezimíř :

https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-strezimir