Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce ve volebním období 2014 - 2018

ZO
Bc. Miloš Jelínek Starosta obce
Romana Dvořáková Místostarostka obce
Yvona Kunová Člen zastupitelstva
Jiří Pejša Člen zastupitelstva
Jaruška Králová Člen zastupitelstva